Nederlandstalige Aangelegenheden

Nederlandstalige gemeentescholen

...

 

Nederlandstalige kinderopvang in Molenbeek

De Nederlandstalige gemeentelijke kinderopvang - voornamelijk crèches, maar ook naschoolse opvang, is in 2014 samengebracht in de vzw, ‘De Molenketjes’. Dit bevordert de efficiëntie en de toegankelijkheid van de kinderopvang. De Molenketjes beheert drie crèches (Harlekijntje, Arion en het Molentje), de naschoolse opvang, Brede School Molenbeek (BROM) en de vakantiespeelpleinen.

 

Nederlandstalige cultuur in Molenbeek

Cultuur is niet misschien het eerste woord dat u zou associëren met Molenbeek. Armoede, werkloosheid, probleemwijken ... de tweede armste en jongste gemeente van het land zou scholen en jobs kunnen gebruiken, maar cultuur?
En toch: Molenbeek is een bruisende plek met verschillende culturen! Cultuur wordt ingezet als bindmiddel tussen inwoners en als instrument tot zelfontplooiing, emancipatie en kritisch (leren) denken.

Ontdek ons cultuurbeleidsplan voor 2014-2019:

http://www.molenbeek.irisnet.be/nl/bestanden/nederlandstalige-cultuur/cu...

 

 

Actueel

Het regent besparingen op alle niveaus; zowel de federale alsook de Vlaamse knippen in de uitgaven voor de broodnodige dienstverleningen voor kinderen en gezinnen. Maar in Molenbeek is onlangs een nieuwe crèche opengegaan, met een capaciteit van 36 plaatsen. Omdat investeren in kinderen nodig is.

“Het Molentje”, zo heet het pasgeboren kinderdagverblijf. Deze splinternieuwe crèche is...