Leefmilieu - Duurzame Ontwikkeling

Als schepen voor leefmilieu wil ik de vergroening van de gemeente verder aanmoedigen. We staan als gemeente open voor alle kleine en grote iniatiatieven die de vergroening (vergroening van gevels, groendaken, ...) in de hand werken en dus de natuur en biodiversiteit in de stad bevorderen. Ook wil ik er voor zorgen dat het groenbeheer duurzamer wordt. Openbare groene ruimten moeten volledig pesticidenvrij worden.

In 2015-2018 zullen we de kleinschalige stadslandbouw in de gemeente verder bevorderen. Bewoners moeten immers aangemoedigd worden om samen te gaan tuinieren. Dit vervult niet alleen een sociale rol, maar draagt ook bij aan de vergroening van de gemeente. Er zal een netwerk van actieve moestuinhouders worden opgebouwd, met het oog op de oprichting van een Molenbeekse coöperatie. Daarnaast zal er voldoende aandacht gaan naar collectief composteren.

Sinds vorig jaar streven we ernaar om verschillende evenementen die op het grondgebeid van de gemeente plaatsvinden afvalarm te maken; het gebruik van herbruikbaar of biologisch afbreekbaar materiaal wordt gestimuleerd en er worden acties ondernomen om de afvalproductie tot een minimum te herleiden. Hier gaan we in de komende jaren uiteraard mee voort!

Vanaf eind 2015 zal de gemeente werken aan een duurzamer aankoopbeleid. Meer bepaald wil de gemeente het gebruik van milieu- en sociale clausules in alle aanbestedingen veralgemenen. Hiervoor moeten de betrokken gemeentediensten nauw samenwerken en moet een aankoopcentrale worden opgericht. In alle fasen van het aankopen van producten en diensten zullen sociale, ecologische en economische criteria worden geïntegreerd.

De gemeente streeft ook naar een duurzamer voedingsbeleid: tegen 2018 wil de gemeente acties verwezenlijken met het oog op een gezond, betaalbaar en ecologisch verantwoord voedingspatroon met minder vlees. Zo moeten de maaltijden in de gemeentelijke scholen, kinderdagverblijven en rusthuizen van het OCMW duurzaam zijn tegen het einde van de mandaatperiode. Een samenwerking met de sociale restaurants is hierbij een must. In dit kader bindt de gemeente ook de strijd aan tegen voedselverspilling.

Verder zal de gemeente de komende jaren inzetten op recycling. Er zullen weggeefacties en ruilbeurzen worden georganiseerd. Initiatieven die recycling tot doel hebben zullen ondersteund worden en beter bekendgemaakt worden bij het publiek.
 

Tot slot wil de gemeente voor haar gemeentegebouwen tegen 2018 het label van eco-dynamische onderneming behalen. Hierbij staat de betrokkenheid van het gemeentepersoneel centraal.

Actueel

Du 1er au 30 mai, la commune de Molenbeek organise un concours pour ses habitants qui décorent de fleurs ou de plantes leur balcon, leur façade ou leur jardin à front de rue. Objectif : mettre le talent des participants à l’honneur et égayer les rues aux quatre coins de Molenbeek.

« Ce concours veut encourager l’embellissement et le fleurissement de la...

 

Les Journées du Patrimoine qui se dérouleront au cours de ce week-end des 16 et 17 septembre dans toute la Région de Bruxelles-Capitale sont placées cette année sous le thème de « La Nature en ville ». La commune de Molenbeek-Saint-Jean prendra part à ces journées en présentant au public ses parcs, ses espaces verts et ses jardins collectifs aménagés au sein de...

Situé derrière les anciennes brasseries Belle-Vue, le long du canal, un potager agro-écologique, appelé « ZinTo », a été aménagé sur l’ancien lit de la Petite Senne. On y cultive des fruits et des légumes utilisés pour le restaurant social.

Ce potager tire son nom de la « Zinneke de Saint-Jean », un ancien bras artificiel de la Senne, créé au XVIe siècle...

Pagina's