Energie

Onder impuls van Annalisa Gadaleta, schepen van Energie in Sint-Jans-Molenbeek, heeft het gemeentebestuur in 2013 een ambitieus energieplan onderschreven!

In het plan zijn 22 acties vastgelegd om enerzijds het energieverbruik in de gemeente blijvend te verminderen en anderzijds de energie-onafhankelijkheid van de gemeente te versterken. Ook moet het plan tot een betere samenwerking op energievlak leiden tussen verschillende sociale actoren.

Met dit nieuwe actieplan wil de gemeente een antwoord bieden op de constante veranderingen in de energiesector en een voorbeeldrol spelen op het vlak van energieverbruik.

Talrijke acties van het plan zijn ondertussen een feit:

  • De gemeente werkt aan een eigen energieproductie op haar grondgebied om haar energieonafhankelijkheid te versterken

  • Molenbeek telt nu al een vijftigtal voorbeeldgebouwen en binnenkort nog meer.

  • Het gemeentepersoneel wordt opgeleid rond rationeel energieverbruik (via o.a. de eco-ambassadeurs).
  • Solidaire groepsaankopen voor energie worden ondersteund om leveranciers ertoe te brengen hun prijzen te verlagen.

De volledige tekst van het energieplan vindt u via onderstaande link:

http://www.molenbeek.irisnet.be/nl/bestanden/leefmilieu-energie/actiepla...